/„AQUA 2013” – ćwiczenia Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

„AQUA 2013” – ćwiczenia Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

SAM_1834W dniu 11.10. 2013 r. (piątek) od godz. 7:00 do 16:00 odbędą się na terenie gminy ćwiczenia Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mające na celu poprawić koordynacje oraz przygotować do szybkiej reakcji w razie zagrożenia służby do tego wyznaczone . Wójt Gminy Dwikozy informuje:  

„ĆWICZENIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W MIEJSCOWOŚCI KĘPA CHWAŁOWSKA NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO.

W TYM DNIU NA TERENIE GMINY DWIKOZY BĘDZIE WZMOŻONA AKTYWNOŚĆ SŁUŻB RATOWNICZYCH TJ. STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI, POGOTOWIA RATUNKOWEGO, WOJSKA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOGĄ WYSTĄPIĆ UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM DLA MIESZKAŃCÓW GMINY, WIĘC PROSZĘ O ZACHOWANIE W TYM DNIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI W KIEROWANIU POJAZDAMI.”

źródło: http://www.dwikozy.gmina.pl/